Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Schimbarea domiciliului din străinătate în România

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL).

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 2 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.
2. Paşaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetăţeniei române, emis de Ministerul Justiţiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate, în original; pentru   paşaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră, în original.

3. Certificatul de naştere, în original. 

4. Actul de identitate şi/sau paşaportul, eliberate de autorităţile străine, în original; pentru paşaport sunt necesare a fi prezentate fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ştampilelor autorităţilor de frontieră.

5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - click aici , în original.
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate , în original.
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în  fața poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române.
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) și contravaloarea taxei speciale (18 lei) - se pot achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro
      După caz:
7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original.
8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ , în original.
9. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate, în original

Certificatele de stare civilă prezentate de solicitant trebuie să fie emise de oficiile de stare civilă române, iar pentru hotărârile judecătoreşti privind statutul civil al titularului, pronunţate în străinătate şi investite cu formulă executorie, se prezintă copii traduse şi legalizate.
 
La eliberarea actului de identitate, paşaportul românesc cu domiciliul în străinătate al solicitantului se anulează. În situaţia în care solicitantul nu mai deţine acest document va da o declaraţie în acest sens.

În situaţia în care numai unul dintre părinţi îşi schimbă domiciliul din străinătate in România, împreună cu copiii minori, este necesar consiţământul celuilalt părinte, dat in formă autentică la notarul public, sau  hotărârea judecătorească prin care copiii au fost încredinţaţi părintelui care îşi schimbă domiciliul în România, situaţie în care se depune hotărâreaii judecatorească rămasă definitivă, irevocabilă, investită cu formulă executorie, recunoscută de o instanţă din România.

Dacă minorii care îşi schimbă domiciliul din străinătate in România deţin paşapoarte româneşti, este necesară prezentarea acestora în vederea anulării şi restituirii. 

Solicitanţii a căror naştere sau căsătorie nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române vor solicita transcrierea certificatelor de stare civilă obţinute în străinătate, atât pentru ei, cât şi pentru copiii minori.

< Inapoi