Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Expirare valabilitate-Preschimbare la cerere-Schimbare domiciliu-Schimbare fizionomie-Modificare date stare civila-Altele

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL ).

 

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
- se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se va completa de către solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu

2. Actul de identitate

3. Certificatul de naştere, în original

4. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - click aici , în original:
Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate, în original
Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate sau în fața poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române.

5. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) și contravaloarea taxei speciale (18 lei) - se pot achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs civil este nevoie să prezentaţi, după caz:

6. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original

7. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ, în original

8. Certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani , care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate .

9. Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original sau Dispoziţia, în original, în baza căreia s-au modificat datele de stare civilă, respectiv:

· numele şi/sau prenumele titularului;

· prenumele părinţilor;

· data ori locul naşterii;

· sexul.

 Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:

10. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial, în original

Actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document, făcându-se menţiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de identitate.

< Inapoi