Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Pierdere-Furt-Distrugere-Deteriorare

ACTE NECESARE (Actele se prezintă în ORIGINAL ).

1. Cererea pentru eliberarea actului de identitate:
 - se obţine de la ghișeu sau se descarcă Anexa 1 şi se listează pe o singură foaie A4, faţă-verso; se completează de solicitant şi se va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu;

2. Actul de identitate deteriorat.
3. Pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P. - un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, original , sau paşaport, original .
4. Certificatul de naştere, în original.
5. Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu - click aici , în original:

Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este  necesară prezenţa găzduitorului care va prezenta actul de proprietate, în original.


În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române (Anexa 5) şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
6. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei) și contravaloarea taxei speciale (18 lei) - se pot achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

În funcţie de statutul dvs. civil este nevoie să prezentaţi, după caz:
7. Certificatul de căsătorie în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, în original.
8. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă / Certificat de divorţ, în original.
 Minorul va fi însoţit de unul dintre părinţi sau de reprezentantul legal şi trebuie să prezinte, după caz:
9. Certificatul de căsătorie al părinţilor / Hotărârea de divorţ / Hotărârea de plasament familial, în original.

< Inapoi