Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Eliberarea la cerere a certificatului de naștere (Duplicat)

Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială autentificată, pentru persoanele de peste 14 ani posesoare de acte de identitate.

Pentru minori, care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

ACTE NECESARE
1. Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă:

        ► aici - pentru titular major;

        ► aici - pentru titular minor;

        ► aici - prin împuternicit,

și se semnează în momentul depunerii. Cererea se face în nume propriu sau  prin împuternicit cu procură specială autentificată, la primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la primăria locului de domiciliu al solicitantului.

2. Act de identitate titular sau persoana împuternicită, în original:

3. Procura specială, în original, după caz;

În procură este necesar să se facă referire, în mod expres, la datele de stare civilă ale titularului şi faptul că persoana împuternicită îl reprezintă pe titular în vederea ridicării certificatului de naştere de la oficiul de stare civilă unde este înregistrat actul. Aceasta poate fi făcută la un notar public (din ţară sau din străinătate) sau la oficiul consular român. (Dacă este făcută la un notar public din străinătate trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz, precum şi tradusă şi legalizată).

4. Dovada achitării taxei speciale  (18 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro.

 

În cazul în care titularul nu se poate prezenta personal, obţinerea certificatului se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.

În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, duplicatul poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea certificatului de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”
 

Condiţii:

Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi:
 

1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

• paşaportul CRDS în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.
3. Pentru cetăţenii străini:
• paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).

 

Notă: persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Dej, pot solicita procurarea certificatelor astfel:

•personal;
•pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
•prin împuternicit, cu procură specială.
 

< Inapoi