Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Livret de familie

ACTE NECESARE

!!! MOMENTAN NU SE ELIBEREAZĂ LIVRETE DE FAMILIE DIN LIPSA FORMULARELOR TIPIZATE

 

1. Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici - se semnează în momentul depunerii ; 

2. Acte identitate soţi / părinte, după caz, original şi fotocopie;
3. Certificat căsătorie / naştere mamă / tată, după caz original şi fotocopie;
4. Certificat /e naştere copil/copii original şi fotocopie;
5. Sentinţă desfacere căsătorie, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi fotocopie / Certificat de divorț, după caz, original şi fotocopie
6. Certificat deces soţ / soţie , după caz, original şi fotocopie;
7. Documente care să ateste modificarea relaţiilor de autoritate parentală, plasament familial sau încredinţare, după caz original şi fotocopie;
8. Procură specială, copie act identitate mandatar original şi fotocopie, dacă este cazul;

9. Dovada achitării taxei speciale  (18 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei  Dej, sau pe platforma ghişeul.ro
 


 

< Inapoi