Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Înscrierea mențiunilor privind căsătoria încheiată în străinătate și desfăcută prin divorț pronunțat în străinătate

Căsătoriile încheiate în străinătate şi desfăcute prin divorţ se înscriu numai prin menţiune, pe marginea actului de naştere;

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de naştere.

ACTE NECESARE

1. Cererea de înscriere a menţiunilor se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici se semnează în momentul depunerii, se poate face personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată şi se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere;

2. Certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original;

           → Dacă actul provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI de asistenţă juridică în materie civilă este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

                   ►Lista țărilor cu care România a încheiat tratate și convenții bilaterale care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare – click aici.

           → Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

                   ►Lista țărilor semnatare ale Convenției de la Haga nr.12/05.10.1961 – click aici.

           → Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează.

3. Certificatul ori extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original;

4. Traducerea legalizată a certificatului ori extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile străine;

5. În situaţia în care din certificatul ori extrasul de căsătorie nu reiese numele pe care soţii l-au purtat în timpul căsătoriei se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, sau numai a soţului cetăţean roman care solicită înscrierea menţiunii, din care să rezulte numele pe care aceştia s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz);

6. Hotărârea străină, definitivă, în original ;

7. Traducerea hotărârii străine, în original;

8. Hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă şi irevocabilă, în original;

9. Certificatul de naştere al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii, în original;

10. Actul de identitate sau a paşaportul emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei interesate, în original;

11. Procura specială în original;

12. În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, sau din partea soţului cetăţean român care solicită înscrierea menţiunii, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz);

13. Dovada achitării taxei speciale  (74 lei) -  se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

 

Notă: Traducerea legalizată şi procura specială autentificată, se vor face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al Romaniei din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila  Conventiei de la Haga din 05.10.1961, sau să fie supralegalizat, după caz;

< Inapoi