Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Înscrierea mențiunii de divorț pronunțat în străinătate

Competenţă: Primăria care are în păstrare actul de căsătorie

ACTE NECESARE

1. Cererea de înscriere a menţiunilor se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici , se semnează în momentul depunerii şi se poate face personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată şi se adresează primarului unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de căsătorie

A) Sentinţele de divorţ pronunţate în statele care NU sunt membre ale Uniunii Europene sau ţările cu care România nu are încheiate tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei se înscriu prin menţiune după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată, fără avizul D.E.P.A.B.D.

►Lista țărilor membre ale Uniunii Europene – click aici.

►Lista țărilor cu care România a încheiat tratate și convenții bilaterale care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare – click aici.

 În acest caz, la cerere se anexează:

     1.Hotărârea străină, , în original;

     2.Traducerea legalizată a hotărârii străine, , în original;

     3.Hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă şi irevocabilă, în original;

     4.Dovada achitării taxei speciale  (74 lei)-  se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

     5.În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, sau din partea soţului care solicită înscrierea menţiunii, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz);

B) Sentinţele de divorţ din străinătate, care sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România,  se înscriu prin menţiune, cu  avizul  D.E.P.A.B.D.,

1În acest caz, la cerere se anexează:

     1.Hotărârea străină(*), în original;

     2.Traducerea legalizată a acesteia, în original;

     3.Certificatul de naştere al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii, în original;

     4.Actul de identitate sau a paşaportului emis de autorităţile române sau, după caz, străine, al persoanei interesate, în original;

     5.Procura specială în original;

     6.Dovada achitării taxei speciale  (65 lei)- se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro

     7.În situaţia în care din sentinţa de divorţ nu reiese numele pe care soţii îl vor purta după divorţ, se vor prezenta declaraţii notariale din partea soţilor, sau din partea soţului  cetățean român care solicită înscrierea menţiunii, din care să rezulte numele pe care aceştia/acesta doresc/doreşte să-l poarte în urma divorţului (dacă este dată la un notar public din străinătate, aceasta trebuie să fie apostilată sau supralegalizată, după caz);

             (*)  Dacă hotărârea străină provine dintr-un stat cu care ROMÂNIA a încheiat TRATATE/CONVENŢII/ACORDURI BILATERALE de asistenţă juridică  în materie civilă este scutit de apostilare, supralegalizare sau orice altă formalitate;

                   ►Lista țărilor cu care România a încheiat tratate și convenții bilaterale care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare – click aici.

                   Dacă actul provine dintr-un stat semnatar al Convenţiei de la Haga va trebui obligatoriu apostilat;

                   ►Lista țărilor semnatare ale Convenției de la Haga nr.12/05.10.1961 – click aici.

                   Actele care nu se regăsesc într-una din situaţiile prevăzute mai sus se supralegalizează;

 

Notă: Traducerea legalizată şi procura specială autentificată, se vor face la un notar public din ţară, la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al Romaniei din ţara de reşedinţă a solicitantului sau la un notar străin, în acest din urmă caz trebuind să fie aplicată apostila  Conventiei de la Haga din 05.10.1961, sau să fie supralegalizat, după caz;

< Inapoi