Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor

mun.Dej, str. 1 Mai, nr. 2, jud. Cluj

Cod postal 405200

Telefon: 0264-211790 int.161 Sef serviciu;
int. 162 Evidenta persoanelor; int. 141 Starea civila

E-mail: dej_spclep@cj.e-adm.ro

Programare online

Evidenta persoanelor

Programare online

Casatorii

Evidenta Persoanelor

Program

Primiri si eliberari acte

Luni 8:15-12:00 13:00-16:00

Marti 8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri 8:15-12:00 13:00-18:00

Joi 8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri 8:15-13:30

Stare civila

Program

Primiri si eliberari acte

Luni8:15-12:00 13:00-16:00

Marti8:15-12:00 13:00-16:00

Miercuri8:15-12:00 13:00-18:00

Joi8:15-12:00 13:00-16:00

Vineri8:15-13:30

Eliberarea la cerere a Extrasului multilingv de naștere

Extrasul multilingv de naștere se eliberează persoanelor îndreptăţite, în baza înregistrărilor din registrele de naştere –  pe baza cererii depuse de titular sau de alte persoane îndreptăţite.

Extrasele multilingve se eliberează pentru a fi folosite exclusiv în străinătate.
Prin alte persoane îndreptăţite – în înţelesul legii, sunt asimilaţi:
• părinţii copilului în vârstă de până la 14 ani
• reprezentanţii legali

Solicitarea eliberării extrasului multilingv se poate face:
1. la primăria care are în păstrare registrele în care au fost înregistrate actele;
2. la primăria locului de domiciliu sau reşedinţă al solicitantului.

ACTE NECESARE
1. Cerere tip, se obţine de la ghişeu sau se descarcă aici - se semnează în momentul depunerii  
2. Act identitate titular sau persoana împuternicită, în original. 
3. Dovada achitării taxei speciale  (18 lei) - se poate achita la casieria  Primăriei mun. Dej, sau pe platforma ghişeul.ro
4.Procură specială
În cazul în care titularul nu se poate prezenta, obţinerea extrasului multilingv se poate face prin  Procură specială autentificată de către un notar public în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea extrasului multilingv de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă.
 
În cazul cetăţenilor aflaţi în străinătate, extrasul multilingv poate fi obţinut de o altă persoană împuternicită prin procură specială notarială apostilată cconformf Convenţiei de la Haga (în cazul ţărilor semnatare ale acestei convenţii) sau procură specială consulară (eliberată de Ambasada sau Consulatul României din ţara respectivă), în care se va menţiona expres ,,pentru obţinerea extrasului multilingv de naştere/căsătorie/deces (după caz) de la starea civilă”

Condiţii:
Solicitantul să aibă asupra sa un ACT DE IDENTITATE - VALABIL, care poate fi: 

1. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în România:
• buletinul / cartea de identitate / cartea de identitate provizorie.
2. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate:

• paşaportul CRDS în care să fie menţionat domiciliul în străinătate sau titlu de călătorie.
3. Pentru cetăţenii străini:
• paşaportul turistic (cu viză română – dacă este cazul).
• actul de identitate cu care a intrat în România (pentru cetăţenii membri ai U.E.)

Notă: persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care au acte de stare civilă înregistrate la Dej, pot solicita procurarea extraselor multilingve astfel:

• personal;
• pe cale diplomatică (la Consulatul României din ţara în care trăiesc);
• prin împuternicit, cu procură specială.

 

< Inapoi